Interešu izglītības programmas  2017./2018. m.g.

Lāčplēša  ielā

Programma  Pedagogs  Diena, laiks, vieta
Kultūrizglītība    
Jauktais koris De Cantare 9.-12.kl. E.Grāvītis T. 16.00-18.30
( Svinību zālē)
Koris 5.-8.kl. S.Tomaševska O.8.10-8.50, C. 16.00-17.00
 ( Mūzikas skolā)
Tautisko deju kol. 5.-6.kl. G.Skudra O. 16.00-17.00
C. 16.00-17.00
( Svinību zālē)
Tautisko deju kol. 7.-9.kl. G.Skudra O. 17.00-18.30
C. 17.00-18.30
( Svinību zālē)
Tautisko deju kol. ANĢIS 10.-12.kl. G.Skudra O. 18.30-20.30
C. 18.30-20.30
( Svinību zālē)
Vācu val. kā 3.svešvaloda 8.-11.kl. L.Andžāne O. 16.40-17.00
305.kab
Franču valoda 5.-6.kl., 11.kl. A.Valaine P. 8.10 - 8.50
P. 14.50 - 15.30
104.kab.
Sports    
Jaunais skolas sporta dzīves līderis A.Juškēviča T. 11.20-12.20
     14.40-16.30
Volejbols 5.-9.kl. G.Andersone O. 16.30 - 18.00
C. 15.00 - 16.30
Volejbols 10.-12.kl.    
Basketbols 5.-12.kl. G.Andersone O. 18.00 - 19.30
C. 16.30 - 18.00
Florbols zēni 6.-8.kl. K.Židovs O. 15.00 - 16.30
P. 15.30 - 17.00
Florbols zēni 3.-5.kl. K.Židovs P. 15.30 - 17.00
T. 16.30 - 18.00
Florbols meitenes 4.-8.kl. K.Židovs P. 15.30 - 17.00
T. 16.30 - 18.00
Radošās industrijas    
Lego robotika 7.-10.kl. G.Romanovskis P.15.30 - 18.00
P.14.40 - 17.00
112. kab.
Programmēšana Android vidē  G.Romanovskis T.15.30 - 17.30
112.kab.
3D modelēšana un drukāšana A.Romanovska T.14.50 - 16.50
114. kab.
Dizaina studija 5.-9.kl. S. Brīgere P. 14.00-16.00
mājt.
Ideju vācelīte 5.-6.kl. I.Pumpase P.15.30-17.30 107.kab. 
 Kokapstrāde 6.-7.kl.   mājt.
C. 15.30-17.00
Vide    
    O. 15.30-17.00
T. 11.40-12.20
209.kab.
Tehniskā jaunrade    
Elektronika un apskaņošana 8.-10.kl. A.Labinskis P. 15.30-17.00
O.15.30-17.00
T. 15.30-17.00
211.kab.
Citas aktivitātes    
Fizika- padziļināta uzdevumu risināšana L.Belogrudova 11.-12.klasēm: pirmdienās 15:40-16:40 107.kab. Dr.Krastmala
10.klasei: piektdienās 8:10-8:50 209.kab.
8.-9.klasēm: otrdienās 15:40-16:40 209.kab.
Fizikas eksperimentālā darbnīca 7.-9.kl. L.Belogrudova trešdienās 15:40-16:40 Lāčplēša ielā 209.kab.
pirmdienās 14:40-15:40
107.kab. Dr.Krastmalā
Matemātiskās analīzes pamati L.Belogrudova 10.-12.kl. ceturtdienās 15:40-17:00 209.kab.
Foto un animācijas pulciņš 5.kl.  R. Ratņika T. 14.00-15.30
 20. kab.

Draudzības krastmalā

Programma
 PedagogsDiena, laiks, vieta
 "Mazais dabas pētnieks" 3.d/3.m
 I.Sprengeļe T.14.25-15.45
Koris  1.-5.kl.
V.Stoga
O.8.10-8.50
C.8.10-8.50
101.kab.
 Ansamblis 5.-8.kl. V.Stoga Pirmd..8.10-8.50
O.14.25-15.05
101.kab.
 "Burvju vārds" 2.-4.kl.
 L.Pečurina Piektd.13.40-15.00
210.kab.
 "Literārais salons" 8.kl.
 L.MolodkinaC.14.25-15.45
305.kab.
Ritmika
 M.Mīlīga Pirmd.11.45-12.25(1.m)
P.,T.13.40-14.20(2.m/3.m)
P.,T.12.50-13.30 (3.d)
P.14.25-15.05 (4.d)
 Basketbols 7.-9.kl.(zēni)
 V.Galvanausks O.15.30-17.00
T.15.30-17.00

Rūpniecības ielā

Tautu deju kolektīvs 1.kl.

Gita Skudra (Lielā zāle)

C. 14.00 - 15.30

Tautu deju kolektīvs 2.kl.

Gita Skudra(Lielā zāle)

O. 14.50 – 16.10

T. 14.00 - 14.40

Tautu deju kolektīvs

3.-4.kl.

Gita Skudra(Lielā zāle)

O. 14.00 - 14.40

T. 14.50 – 16.10

C. 15.40 – 16.20

Ritmika 1.kl.

Gita Skudra(Lielā zāle)

O. 13.10 – 13.50

T. 13.10 – 13.50

C. 13.10 – 13.50

Koris 1.- 4. kl.

Antra Zīlīte(Lielā zāle)

O. 8.10 – 8.50

T. 8.10 – 8.50

C. 8.10 – 8.50

Vokālais ansamblis 1. - 4.kl.

Antra Zīlīte( Mūzikas kab.)

P. 8.10 – 8.50

Pie. 8.10 – 8.50

Blokflautas 1.-2.kl.

Antra Zīlīte( Mūzikas kab.)

P. 11.40 – 12.00

O. 11.40 – 12.00

C. 11.40 – 12.00

Blokflautas 3.-4.kl.

Antra Zīlīte( Mūzikas kab.)

T. 12.40 – 13.00

Pie. 12.40 – 13.00Jaunie matemātiķi 2. - 4. kl.

Skaidrīte Sētiņa (306)

P. 13.10 – 13.50

O. 8.10 – 8.50

Pie. 8.10 – 8.50

Volejbols

Mārtiņš Holsts (Sporta zāle)

P. 8.10 – 8.50

T. 8.10 – 8.50

Pie. 8.10 – 8.50

Tautas bumba 4.kl.

Gunta Andersone (Sporta zāle)

O. 14.50 – 15.30

Šahs

Irina Sokola (104)

P. 13.10 – 14.40

O. 13.10 – 14.40

Koriģējošā vingrošana

1.-4.kl. Diāna Artjomenko

 

P. 8.10 – 8.50 – 3.C,3.B

   14.00 - 14.40 – 1.B,1.C

O. 13.10 – 13.50 – 2.A,2.B

    14.00 - 14.40 – 2.c

T. 13.10 – 13.50 – 2.A,2.B

     14.00 - 14.40 – 3.A

 

Datorika 4.kl.skolēniem G.Rozītis

( Datorklasē)

C. 14.00- 14.40 4.a

P.  8.10 – 8.50   4.c

    14.00 – 14.40  4.b

Angļu valodas fak. 1.kl. un 2.kl. skolēniem M.Kukīte ( Angļu val. kab.)

P. 8.10 – 8.50  2.c

    11.30 – 12.10  2.a

O. 8.10 – 8.50  1.a

   

P. 8.10 – 8.50    1.c

    11.30 – 12.10 2.a

   13.20 – 13.50  2.b

 

Angļu valodas fak. 1.b kl. L.Andžāne

(1.b kl. kab.)

C. 8.10 – 8.50 1.b

 

 

 

Sports fak. 4.b kl. M.Holsts ( Hallē)

O. 13.10 – 14.40

 

Sports 3.a klase K.Židovs ( sporta zāle)

 ( Hallē)

O. 8.10 – 8.50

 

P. 13.10 – 14.40

Grāmatu draugi 2.-3.klasēm Ā.Liepiņa (Bibliotēkā)

P. 13.10 – 14.40
0

     .