Skolēnu uzņemšana Rūpniecības ielā
Skolēnu uzņemšana Aizkraukles novada vidusskolā 1. klasē 

Informācija vecākiem.

No 3.aprīļa Aizkraukles novada vidusskolā uzņem nākamo 1.klašu skolēnus 2018./2019.m.g.

Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai 1. klasē, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un raksta iesniegumu uz skolas veidlapas.

Vecāki iesniedz sekojošus dokumentus:

* dzimšanas apliecības kopiju;

* izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai ( izsniedz PII);

* medicīnisko karti- 026/u veidlapa ( izsniedz PII );

* Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

* fotogrāfiju izm. 3x 4.

Gaidām Jūs Aizkraukles novada vidusskolā Rūpniecības ielā 10.

Dokumenti jāiesniedz direktora vietniecei Ilgai Kravalei mob.29429485.

Par uzņemšanu pirmajā klasē 2018./2019.m.g.

pamatizglītības mazākumtautību programmā (21011121)

Skolēnu uzņemšana Draudzības krastmalā

Dokumentus pieņem Draudzības krastmalā 5  

2018.gada 4.jūnija no plkst. 8.00 līdz 12.00

5.jūnijā no plkst. 8.00 līdz 16.00

Dokumentu uzslaitījums redzams augstāk.

tālr. direktora vietniece 65122863, kanceleja 65122843

Skolēnu uzņemšana Lāčplēša ielā


Skolēnu uzņemšana Aizkraukles novada vidusskolā 5. klasē 

Uzņemšana notiks 1. jūnijā no 9:00 līdz 18:00 Aizkraukles novada vidusskolā Lāčplēša ielā 21. Līdz jāņem liecība par 4. klasi. 
Uzziņas pa telefonu: 65123229

Skolēnu uzņemšana Aizkraukles novada vidusskolā 10. klasē 

Uzņemšana notiks 18. jūnijā no 9:00- 17:00 un 19. jūnijā 8:00 līdz 16:00 Aizkraukles novada vidusskolā Lāčplēša ielā 21. Līdz jāņem apliecība par pamatizglītību. 
Uzziņas pa telefonu: 65123229 vai 65123228.

0
Šajā sadaļā

     .