Otrās  klases skolēni turpina pētīt savu vecāku profesijas

                     Otrās  klases turpina pētīt savu vecāku profesijas lai uzzinātu, kur un par ko strādā viņu vecāki. Runājot klases, sociālo, ētikas stundās par profesiju izvēli radās jautājumi ko  darbā dara viņu vecāki.  Mājās skolēni gan aptaujāja savus vecākus, gan apkopoja atbildes, radās atziņa, ka darbā ir nopietni jāstrādā. Lai apgūtu profesiju, pirms tam ir cītīgi un ilgi jāmācās. Ir jāapgūst daudz un dažādas prasmes, lai iemācītos runāt ar klientiem, lai prastu vadīt uzņēmumus un darbiniekus, lai iemācītos strādāt ar dažādiem instrumentiem un tehniku. Skolēni uzzināja jaunus profesiju nosaukumus. Uzzināja, kādam jābūt un ko jāprot cilvēkam, lai strādātu konkrētā darba vietā.

Rodrigo Reinholda intervija ar tēti – 2.a kl.

Rīgas Stila un Modes tehnikums - iespēja profesijas ieguvei 

29. janvārī 9. klašu skolēni tika aicināti uz attālinātu tikšanos ar Rīgas Stila un Modes tehnikuma karjeras konsultanti Antu Salenieci, lai noskaidrotu:

  • Kādas profesijas var apgūt tehnikumā;
  • Kādas ir iestāšanās prasības un kā norisinās mācības tehnikumā;
  • Ko darīt ārpus stundu laikā - kādi interešu pulciņi ir pieejami;
  • Kā notiek profesionālo prasmju pilnveide tehnikumā.

Skolēni atzinīgi novērtēja tikšanās laikā iegūto informāciju un mainītos priekšstatus par mācību procesu tehnikumā. Jauniešu  atziņas  par tikšanos:

  • "Man patika plašais stāstījums par skolu";
  • "Sapratu, kā strādā tehnikuma sistēma";
  • "Iegūtā informācija bija noderīga un interesanta"

Karjeras konsultante Linda Briška

 Vidzemes Augstskolas iepazīšana

15. janvārī 11. un 12. klašu skolēniem tika organizēta tiešsaistes tikšanās ar Vidzemes Augstskolas pārstāvi Lilitu Langovsku, lai iegūtu informāciju un noskaidrotu sev svarīgos jautājumus par studiju iespējām. 

Skolēni uzzināja, kāds ir aktuālais studiju programmu piedāvājums  2020./2021.mācību gadā, kādas zināšanas un prasmes tiek apgūtas katrā no studiju programmām, kādas ir uzņemšanas prasības un ko vēl studenti var darīt ārpus studiju laika, dzīvojot Valmierā. 

Karjeras konsultante Linda Briška

Foto no Valmieras TIC arhīva 

 Karjeras nedēļas pasākumi ANV "Sadzirdi un liec aiz auss! 

1.-4. kl.  Mācies būvniecību!

 Zīmējumu un radošo darbu izstāde "Mūsu pilsētā ceļ jaunu skolu"

Skolēni vēro celtnieku darbu, izdara secinājumus cik daudz padarīts vasaras laikā, uzskaita profesiju daudzveidību celtniecībā, izvērtē drošības aspektus profesijā. Skolēni apzina savas iespējas profesionāli realizēties šajās profesijās, un vizualizē tās savos radošajos darbos. Karjeras nedēļas ietvaros tiek izveidota radošo darbu izstāde.

1.kl. – “Mūsu skolā strādā biškopis?” – Tikšanās ar skolas lietvedi, kuras hobijs ir biškopība. Vēros prezentāciju par biškopja profesiju, runās par lauksaimniecības iespējām savās mājās.

3.kl. un 3., 4.m kl. – “Skolā strādā ne tikai skolotāji”

Aktīva nodarbība ar skolas psiholoģi. Stāstījums par viņas izaugsmi līdz šai profesijai un cik daudzas citas profesijas un nodarbošanās palīdz šajā grūtajā, bet interesantajā profesijā. Kādas rakstura iezīmes palīdz sasniegt mērķi.

4.a kl. skolēnu tikšanās ar skolas medmāsu.

Medmāsiņa pastāstīja par savas profesijas nozīmi mūsu ikdienā, par pienākumiem strādājot skolā. Izstāstīja savu dzīves gājumu un kā kļuvusi par mediķi.

Inna Grahovska


Karjeras nedēļa

Jau astoto gadu pēc kārtas VIAA organizē Karjeras nedēļu. Trešo gadu tā notika ar projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 atbalstu.

Karjeras nedēļas sauklis šogad bija “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”  Saukļa īsā versija KLAU!   draudzīgi un pamudinoši uzrunāja skolēnus, pedagogus, jauniešus, vecākus.

Pēc  VIAA apkopotās informācijas, šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši.

Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos. Karjeras nedēļas laikā izglītības iestādēs Latvijā notika arī dažādi citi ar karjeras izvēli saistīti pasākumi. Kopumā  notika vairāk nekā 1080 pasākumu.  Karjeras nedēļa attālināti un klātienē norisinājās arī Aizkraukles novada vidusskolā.  

 Svarīgi Karjeras nedēļas pasākumi šajā gadā bija diskusijas tiešsaistē, kurās piedalīties bija aicināti gan vecāki, gan pedagogi, gan skolēni. Viena no tiešsaistes diskusijām bija veltīta atsevišķi vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā; otra – diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!” par karjeras izvēles atbalsta resursiem.

Karjeras konsultante Linda Briška

Karjeras izvēles pasākumi Valodu nedēļā

Atzīmējot Eiropas Valodu dienu, no 21. līdz 25.  septembrim Svešvalodu jomas skolotāji  skolā organizēja Valodu nedēļu, kuras ietvaros vidusskolas klašu skolēniem tika  piedāvāti pasākumi un tikšanās, kas ir  saistītas  ar valodu apguves lomu karjeras izvēlē.

22. septembrī 12.a klasei bija dota iespēja satikt Vācijā dzīvojošu ANV skolas absolventi Ilzi Laizāni. Ilze, pēc  vācu valodas studijām mācīdamās Vācijā, atklājusi sev valodu pilnīgi jaunā skatījumā. Viņa jau 10 gadus strādā kādā Minhenes neiroloģiskās rehabilitācijas klīnikā profesijā, ko latviešu valodā varētu tulkot kā Runas un rīšanas traucējumu terapeite.  Šī speciālista darbs ir palīdzēt atrast veidus kā komunicēt, ja valodas lietošanas spēja ir ierobežota slimību, traumu, šoka situāciju rezultātā. Iepazīstot šo profesiju un Ilzes ikdienas dzīvi tuvāk, jauniešiem bija iespēja vācu valodā uzdot  dažādus jautājumus. 
23. septembrī  10. un 12. klasēm notika tikšanās ar mūsu skolas absolventi Paulu Elksni, kuras karjeras ceļu lielā mērā ietekmējušas angļu valodas zināšanas. Paula stāstīja  par to, cik būtiski ir izmantot katru doto iespēju dzīvē, kāda loma karjeras virzībā ir svešvalodu zināšanām, kā arī dalījās ar savu pieredzi, ko guva, studējot Bufalo universitātē. Jauniešiem bija iespēja iegūt informāciju par studiju iespējām Rīgas Biznesa skolā, kurā Paula strādā par  Bakalauru programmu direktora vietnieci. Pasākuma otrajā daļā jaunieši piedalījās radošos uzdevumos, mēģinot radīt  jaunas biznesa idejas. Tikšanās notika angļu valodā, tādēļ jauniešiem tika dota iespēja arī praktiski pilnveidot svešvalodas prasmes.

24. septembrī 11. klašu skolēni pulcējās datorklasē, lai tiešsaistē tiktos ar Vācijā dzīvojošu latvieti  Karīnu Ziegler.  Viņa, pēc izglītības būdama vācu valodas skolotāja, līdzās  dzimtajai valodai pārzina vēl 4 valodas. Valodu zināšanas ir bijušas kā  liela priekšrocība, veidojot savu karjeru. Karīna stāstīja jauniešiem par savu karjeras ceļu no sākotnējās vēlmes kļūt par sākumskolas skolotāju Latvijā,  līdz darbam Vācijas IT uzņēmuma birojā šobrīd. 

Paldies Svešvalodu jomas skolotājām par daudzveidīgajiem  pasākumiem, kas ļāva skolēniem gan lietot svešvalodas dažādās situācijās, gan novērtēt valodu lomu veiksmīgā karjeras ceļa virzībā! Karjeras konsultante Linda Briška


0
 .