Skolas 45. jubilejas salidojuma nolikums.

1. daļa 2. daļa

 

Augusta pedagoģiskās padomes sēdes prezentācija.

Mērķis, uzdevumi, prioritātes 2018./2019. m.g.


Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Drošības tehnikas instrukcijas atrodamas e- klases jaunumos vai šeit:

Vērtēšanas kārtība publicēta E- klases jaunumos.

Koplīgums

0
Šajā sadaļā

     .