Aizkraukles novada vidusskolā karjeras izglītības un atbalsta darbu koordinē 
Inna Grahovska - 1.-4. klasēs
Linda Briška - 5.-12. klasēs (pieteikties uz individuālām konsultācijām, rakstot vēstuli e-klases pastā) 

Kas notiek individuālajās karjeras konsultācijās?                      

0